Pódium

Technické údaje:

  • pódium je možné pronajímat se zastřešením, nebo bez zastřešení
  • variabilně lze postavit pódium do maximálního rozměru 6x8m
  • zastřešení lze postavit  6x8m
  • minimální výška pódia  je 0,9m, nerovnosti terénu jsou vyrovnávány výškově stavitelnými nohami až do výše 1,4m
  • stavba celého pódia se zastřešením podle náročnosti terénu trvá 4 až 7 hodin při čtyřech členech obsluhy a minimálně dvou pomocnících
  • přeprava celého pódia se zastřešením vyžaduje skříňové nákladní auto s délkou ložné plochy do 6m, (délka rozebraných dílů nosné konstrukce je 3 a 4m, velikost pódiové desky je 1x2m)

Ceník:
a) neziskové organizace v obvodu působnosti MÚ Klatovy 5 000 Kč/den
b) komerční využití 22 000 Kč/den

V sazbách nejsou zahrnuty náklady na přepravu pódia do místa pronájmu a zpět! Dopravu si může nájemce zajistit sám, nebo po vzájemné dohodě bude najata přepravní firma na náklady nájemce. Ceny jsou včetně DPH.

*sazby schválené Radou města Klatovy dne 30. 5. 2006.

 

 Kontakty:

Pronájmy:  Libuše Rubášová

Tel.: 376 370 918

e-mail: rubasova@mksklatovy.cz 

 

 

Galerie