Výlepové služby

MKS Klatovy zajištuje výlep plakátů na výlepové plochy v majetku města.

Výlepový den je každé úterý (připadá-li tento den na státní svátek, výlepovým dnem je nejbližší pracovní den).

 

Předání materiálů k výlepu:

Materiály určené k vylepení musí být předány do MKS vždy do ponděli 17:00 každý týden (týká se i došlých materiálů poštou). Po tomto termínu nebudou plakáty vylepeny.
Všechny materiály se předávají do kanceláře v druhém patře kulturního domu (zadní vchod).

Provádíme výlep materiálů do maximální velikosti A2 (420 x 594 mm).
MKS Klatovy si vyhrazuje právo některé plakáty nevylepit, vzhledem k jejich počtu. Upřednostňovány budou plakáty podle data jejich objednání. Vzhledem k omezené kapacitě ploch k výlepu, je zajišťován výlep pouze 1 ks plakátu k dané akci na výlepovou plochu. Umístění plakátů je plně v kompetenci MKS Klatovy.

 

Ceník výlepové služby:

výlep*

15 ks / 1 týden

základní cena komerční cena 

413,22 Kč

(bez DPH)

500 Kč

(vč. DPH)

578,51 Kč

(bez DPH)

700 Kč

(vč. DPH)

* Cena výlepu je stanovena jako cena za službu vylepení 15 ks plakátů na 1 týden (bez ohledu na skutečný počet kusů, den konání akce a formátu plakátu)

 

Ceny jsou stanoveny podle charakteru obsahu plakátů na 2 skupiny:

1. plakáty s nekomerčním charakterem - kultura, sport - základní cena
2. plakáty s komerčním charakterem - prodejní a reklamní akce - komerční cena

Úhrada za službu se následně provádí na základě faktury zaslané na e-mail objednatele výlepu. 

 

Mimořádný výlep v jiný den než v den výlepů je účtován jednorázovým poplatkem 500 Kč (vč. DPH) + cena za výlep dle ceníku.

Vyžádaná fotodokumentace vylepených plakátů není součástí ceny za výlep. Tuto službu účtujeme částkou ve výši 300 Kč (vč. DPH).

 

Seznam plakátovacích ploch v Klatovech:

Celkem se používá k výlepu 15 ploch, z toho jsou 3 rovné a 12 kulatých (tubusů). 

Rovné plochy : 
Vídeňská ul.
Koldinova ul.  
U slunce 

Tubusy: 
Náměstí
Plánická ulice
U letniho kina
Rybníčky
Tylovo nábřeží
Pod Koníčky
Autobusové nádraží
Podhůrecká ulice
Domažlické předměstí
KD Družba
Národních mučedníků
Luby

 

Platnost ceníku od 1. 7. 2022