Potřebné informace

 

PROSTOR                  CENA/HOD

Velký sál                       1 400 Kč

Galerie                            900 Kč

Malý sál                          350 Kč

PÓDIUM                         350 Kč

Foyer                              300 Kč

Atrium                            350 Kč

Předsálí – šatna             550 Kč

Vstupní hala                   120 Kč

ŠATNA 109                     180 Kč

ŠATNA 111                      150 Kč

ŠATNA 113                      150 Kč

Klubovna č. 204              150 Kč

Klubovna č. 205              150 Kč

Klubovna č. 206              150 Kč

Projektor                       1 850 Kč

 Cena za hodinu včetně DPH

 

Kapacita KD

Velký sál            283

balkon               274

malý sál              86

kavárna            126

restaurace       126

MAXIMÁLNÍ KAPACITA je 895 míst k sezení  

 

Doplňující informace k pořádání maturitního plesu

Co si musí zajistit nájemce (zástupce školy, třídy, organizující konkrétní maturitní ples)?

- Vyrobit vstupenky, které musí být v KD perforovány.

- Zajistit bezpečností agenturu – v počtu minimálně 8 osob.

- Zařídit si případný pronájem kavárny a restaurace s provozovatelem těchto prostor – MP Catering.

- Zajistit si kapelu, skupinu, soubor, které nazvučí jejich vlastní zvukař a s tím souvisí povinnost hlášení - OSA

 

S čím Vám pomůžeme?

- Zajistit hasičskou hlídku, která je povinná v počtu 6 osob.

- Zapůjčíme Vám červený koberce (zdarma).

- Zajistíme osvětlení, projekci a obsluhu zvukové kabiny (nezvučíme vystupující kapely) dle Vašich podkladů.

 

Použití různých efektů a pyrotechniky musí projít schválením zástupcem KD.

Použití jakýchkoliv konfet je zakázáno bez výjimky

 

Všechny  dotazy prosím směřujte na e-mail –  rubasova@mksklatovy.cz nebo si dohodněte schůzku na telefonním čísle 602 121 608.

Více ...