Taneční pro mládež 2024

 

PŘIHLÁŠKY od 03.06.2024 od 10:00 hodin na webu MKS Klatovy

PŘIHLÁŠKY 

12. září 2024 v 19:00 hod. ZAHÁJENÍ

Zahájení

12.09.2024

lekce

19.09.2024

lekce

26.09.2024

lProdloužená I

03.10.2024 

lekce

10.10.2024  

lekce

17.10.2024

lekce

24.10.2024

Prodloužená II.

31.10.2024

lekce karneval

07.11.2024

lekce 

14.11.2024

lekce

21.11.2024

Závěrečná

28.11.2024                                                                  od 17:00 stolování 

 

Všechny lekce, včetně Prodloužených a Závěrečné začínají v 19:00 hod. Na vyučovací lekce bude hlavní vchod otevřený 30 minut před začátkem, tj. v 18:30, na prodloužené a závěrečnou lekci hodinu před, tj. v 18:00 hod. 

 Kurzovné Kč 1900,00


 

ORGANIZAČNÍ POKYNY
pro kurz tance a společenské výchovy

Na základě zaplacení kurzovného je frekventantům vystavena průkazka, která je dokladem opravňujícím k návštěvě kurzů. Je nepřenosná a při každé lekci se předkládá k zaznamenání účasti. V případě ztráty je nutno požádat o vydání duplikátu.

Do kurzu mají přístup pouze řádně zapsaní frekventanti. Doprovázející osoby a hosté se v kurzech prokazují jednorázovou vstupenkou zakoupenou při vstupu (viz. Ceník).

Zaplacené kurzovné se nevrací. Výjimku lze učinit jen ve vážných případech po dohodě s pořadatelem (vážné onemocnění, úraz apod.).

Vyučování začíná přesně ve stanovenou hodinu. Z kurzu není možné odcházet v průběhu výuky.

Frekventanti docházejí do kurzů již v předepsaném oblečení:

Chlapci:

 • společenský oblek tmavší barvy
 • světlá košile
 • vázanka nebo motýlek
 • tmavá společenská obuv
 • bílé rukavice

Dívky:

 • společenské šaty
 • společenská halenka a sukně
 • různé doplňky
 • společenská obuv
 • Vhodné oblečení platí i pro doprovázející osoby
 • a hosty.

Obecná společenská pravidla a pokyny vyučujícího a jeho spolupracovníků jsou pro frekventanty, doprovázející osoby a hosty závazné. V sále a v přilehlých prostorech se nekouří. Konzumace alkoholických nápojů přítomnými osobami na vyučovacích lekcích není povolena! V případě opakovaných hrubých přestupků proti společenským zvyklostem může být účastník z kurzu bez náhrady vyloučen.

Poškodí-li účastník tanečních kurzů zařízení KD, je povinen škodu nahradit.

Při prodloužených a závěrečné se kupují vstupenky s místenkou. Maximální počet vstupenek pro jednoho frekventanta je omezen. Vstupenky na obě prodloužené a závěrečnou lekci lze zakoupit maximálně tři týdny předem online na základě obdrženého odkazu. Pro frekventanty jsou tyto vstupenky rezervovány nejpozději do doby jednoho týdne před zahájením lekce. Po této době budou zbylé, nevyzvednuté vstupenky volně v prodeji.

Zaplacením kurzovného, příp. jednorázového vstupného, se účastníci kurzů tzn. frekventanti, doprovázející osoby a hosté zavazují tyto pokyny respektovat.

Prodloužené a závěrečnou lekci doprovází živá hudba.