Jeden svět: Queendom

Galerie

Po filmu bude následovat koncert Miss Petty!

Geňa je ruská queer umělkyně, která se vyjadřuje skrze extravagantní kostýmy. Její veřejné performance jí přinášejí nejen nové sledující, ale i agresivní útoky od kolemjdoucích.

Magadan je místem bývalého sovětského gulagu a zapomenutým přístavem na ruském Dálném východě se subarktickým klimatem. V pusté zamrzlé krajině stojí vysoká hubená postava v bílém kostýmu a botách na vysokých podpatcích. Ačkoliv Geňa ve svých převlecích splývá s krajinou, pro místní je trnem v oku. Při svých procházkách městem čelí nejen verbálním, ale i fyzickým útokům, kterým trpělivě a s grácií vzdoruje. Když rádio oznámí začátek ruské invaze na Ukrajinu, vydá se Geňa protestovat do ulic Moskvy. Dál šíří své poselství formou performativního umění a stává se hlasem v Rusku utlačované LGBTQ+ komunity.

ENGLISH

TICKET SALES LINK: https://goout.net/cs/listky/queendom/buww/

A tall, thin figure in a white costume and high heels stands in the bleak icy landscape of Magadan, the site of a former Soviet gulag and a neglected harbour in the subarctic climate of the Russian Far East. Although in her costumes Gena blends in with the landscape, she’s seen as a thorn in the side of the locals. During her walks through town, she faces both verbal and physical attacks, which she patiently and graciously resists. When radio news announces the Russian invasion of Ukraine, Gena sets out to protest in the streets of Moscow. She continues to spread her message through performance art and becomes the voice of the oppressed Russian LGBTQ+ community.

Délka akce: 98 minut

Informace o akci a jejím konání