Štěstí

Štěstí

Galerie

Každodenní rutina práce v nevěstinci se pro Saschu změní ve chvíli, kdy se do týmu přidá Maria. Obě ženy v sobě rychle naleznou zalíbení a vytvoří se mezi nimi vztah plný něhy, který je však zkomplikovaný jejich profesí. Maria je schopna se do určité míry odpoutat od své práce, zato Sascha se zdá být čím dál tím víc emocionálně vyčerpaná. Do toho všeho se jako rozvedená matka snaží udržovat vztah se svým synem a nemůže se vyhnout tvrdému střetu světů. Snímek z letošního Berlinale originálně a bez skrupulí zpracovává práci v nevěstinci a vykresluje komplexní povahy postav skrze odvážný kontrast mechanických sexuálních scén, které střídají chvíle něžné intimity.

Sascha‘s everyday routine of working in a brothel changes when Maria joins the team. Mutual attraction flares, and a tender relationship blossoms between the two women, but their profession complicates it. Maria is partly able to distance herself from the work, but Sascha seems to succumb to emotional burnout. On top of that, as a divorced mother, she strives to preserve the relationship with her son, and cannot avoid the hard clash of the two worlds. Presented at this year’s Berlinale, the film depicts work in a brothel uniquely and without scruples, painting a complex image of the characters through a daring contrast of mechanical sex scenes alternating with moments of tender intimacy.

Délka akce: 90 minut
Rok výroby: 2021

Informace o akci a jejím konání